XML Nedir?

Tanımı

XML, Extensible Markup Language kelimeleirnin kısaltması ile oluşmuştur. Türkçe karşılığı ise Genişletilebilir İşaretleme Dili 'dir.

İşevi

Veri saklamak ve veri transferi yapmaya olanak sağlamaktadır.

Kurucusu

Aynı zamanda HTML'in kurucusu olan Tim Berners Lee tarafından tasarlanmıştır. Günümüzde ise geliştirilmesi W3C tarafından devam ettirilmektedir.

Önemi

XML, veri depolama ve paylaşımı için ortak bir alt yapı oluşturmaktadır. Bu bağlamda veri aktarımı için sistematik ve düzenli aktarım için kullanımı kaçınılmaz hale gelmektedir.

Örnek XML Yapısı

<kullanicilar>
 <kullanici id="1">
   <ad>Ali</ad>
   <soyad>A</soyad>
 </kullanici>
 <kullanici id="2">
   <ad>Ayşe</ad>
   <soyad>B</soyad>
 </kullanici>
 <kullanici id="3">
   <ad>Ahmet</ad>
   <soyad>C</soyad>
 </kullanici>
 <kullanici id="4">
   <ad>Alev</ad>
   <soyad>D</soyad>
 </kullanici>
</kullanicilar>

Bu örneğin e-ticaret sitesi için olduğunu düşünecek olursak eğer, ürün id, ürün adı, ürün kategorisi, ürün fiyat vb. bir çok veri ile karşılaşacağız. Bu yüksek hacimli verileri ise tek tek elle giriş yapmak gerçekten uzun ve meşakatli bir hal almaktadır. Bu nedenle XML formatındaki veriler ve bu verilerin entegrasyonu ile birlikte daha kolay ve hızlı bir çözüm sağlanmaktadır.